Coach2Coach

Hoe kom je als coach nu verder in je ontwikkeling? Vanuit je sportbond krijg je wel de technische en tactische knowhow aangereikt, maar je bent toch op zoek naar meer.
Hoe krijg je de gewenste cultuuromslag voor elkaar? Je hebt de kennis en kunde in huis, maar toch voel je onzekerheid als het even tegenzit. Doe ik de juiste dingen? Heb ik de juiste acties uitgezet? Hoe manage ik mijn omgeving?
Met vele jaren ervaring in lijn management en proces management, en gebruikmakend van diverse modellen en technieken kan ik jou helpen om je als coach je onzekerheden weg te nemen of om je twijfels om te zetten in gerichte acties.
Evaluaties zijn cruciaal in dit proces waarbij de Deming Circle (Plan, Do, Check, Act) één van de methodieken zijn die wordt gebruikt.Continue verbeteren, het einddoel in scope houden en bijstellen wanneer nodig of wenselijk.

deming_cycle_svg

Coach2Coach geeft je een blik in de spiegel op je “blind spots” en helpt je verder of helpt je een nieuwe weg in te slaan.

Meer info over Coach2Coach … mail je vraag.